معرفی


 

bullet گزارش عملکرد ده ساله انتشارات دانشگاه از سال 1385 تا 1394

انتشارات دانشگاه تربیت مدرس فعالیت‌های تخصصی خود را از سال 1366 در زمینه چاپ و انتشار منابع علمی ـ تخصصی تألیفی و ترجمه‌ای حوزه‌های مختلف علوم از جمله علوم ‌انسانی، علوم پایه، علوم پزشکی، فنی و مهندسی، کشاورزی، منابع طبیعی و علوم دریایی آغاز کرده است. این مرکز همچنین از طریق سیاست‌گذاری‌های شورای نشر و شورای مجلات که اعضای آن از فرهیختگان علمی دانشکده‌های مختلف دانشگاه برگزیده می‌شوند، نسبت به ارزیابی و تدوین آئین‌نامه‌های کتاب و مجلات اقدام می‌نماید.
این مرکز با نشر یافته‌های علمی اعضای هیأت علمی دانشگاه، با هدف انتشار کتاب‌های تخصصی و مجلات علمی - پژوهشی با رویکرد تألیف و خود ارجاعی، به منظور تأمین کتاب‌های درسی، مرجع و کمک درسی و نیاز تخصصی دانشجویان تحصیلات تکمیلی، فعالیت می‌کند.
 

ردیف نام دانشگاه آدرس سایت انتشارات دانشگاه‌های برتر ایران
1 فردوسی مشهد press.um.ac.ir
2 صنعتی اصفهان publication.iut.ac.ir
3 اصفهان http://ui2.ui.ac.ir
4 تهران http://press.ut.ac.ir
5 علامه طباطبایی atu.ac.ir
6 امیرکبیر publication.aut.ac.ir
7 خواجه نصیرالدین طوسی press.kntu.ac.ir
8 صنعتی شریف book.sharif.ir
9 شهید بهشتی unipress.sbu.ac.ir
10 شیراز shirazu.ac.ir
11 تبریز shahreketabonline.com
12 پیام نور press.pnu.ac.ir
13 علم و صنعت www.iust.ac.ir/