تقویم آموزشی


 
عنوان نیمسال اول نیمسال دوم
اخذ برنامه‌های درسی وتاریخ امتحانات از گروه‌های آموزشی و ثبت در سامانه گلستان شنبه 21 خرداد الی شنبه 11 تیرماه 1401 سه شنبه 1 الی یکشنبه 20 آذرماه 1401
انتخاب واحد دکتری: 5 الی 9 شهریور / ارشد: 7 الی 9 شهریور 1401 دکتری: 10 الی 14 دی / ارشد: 12 الی 14 دی 1401
شروع کلاس‌ها یکشنبه 27 شهریور 1401 یکشنبه 16 بهمن 1401
حذف و تعویض دروس یکشنبه و دوشنبه 10 و 11 مهرماه 1401 دوشنبه و سه شنبه 1 و 2 اسفندماه 1401
پایان کلاس‌ها پنجشنبه 15 دی ماه 1401 پنجشنبه18 خردادماه 1402
ارزشیابی دروس شنبه 3 الی جمعه 16 دی ماه 1401 شنبه 6 الی پنجشنبه 18 خردادماه 1402
امتحانات دروس مدرسی شنبه 17 الی پنجشنبه 22 دی ماه 1401 شنبه 20 الی پنجشنبه 25 خردادماه 1402
امتحانات دروس تخصصی شنبه 24 دی ماه الی پنجشنبه 6 بهمن ماه 1401 شنبه 27 خردادماه الی پنجشنبه 8 تیرماه 1402
ثبت اولیه نمرات در سامانه گلستان توسط استاد درس شنبه 17 دی ماه الی چهارشنبه 19 بهمن ماه 1401 شنبه 20 خردادماه الی چهارشنبه 21 تیرماه 1402
مهلت اعتراض دانشجویان پنجشنبه 20 الی یکشنبه 23 بهمن ماه 1401 پنجشنبه 22 الی یکشنبه 25 تیرماه 1402
ثبت نهایی نمرات و قفل توسط استاد درس دوشنبه 24 الی پنجشنبه 27 بهمن ماه 1401 دوشنبه 26 الی شنبه 31 تیرماه 1402