دبیرخانه هیأت اجرایی جذب


 

bullet معرفی

دبيرخانه هیات اجرائي جذب اعضاي هیات علمي دانشگاه بر اساس مصوبه هیات عالي جذب، از تاریخ 1/10/1387 تشكیل و به منظور انتخاب اعضاي هيأت علمي اصلح از بين متقاضيان جذب و هم چنين تبديل وضعيت استخدامي و ايجاد وحدت رويه در امور استخدام اعضاي هيأت علمي فعالیت خود را زیر نظر هیات مركزي جذب اعضاي هیات علمي وزارت علوم آغاز نموده است.
انجام كلیه امور اجرائي هیات اجرائي جذب از قبیل اعلام فراخوان عمومي استخدام، بورس تحصیلي، طرح سربازي، تشكیل پرونده، تبدیل وضعیت استخدامی اعضاي هیات علمي، پاسخگوئي به متقاضیان و ... توسط دبيرخانه هیات اجرائي جذب مستقر در دانشگاه انجام مي پذیرد.

bullet اعضا

ترکیب اعضای هیأت اجرائی جذب:

 • رييس دانشگاه (رييس هيأت)
 • رييس نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه
 • پنج عضو هيأت علمي از دانشگاه به انتخاب هيأت عالي جذب

توضیح: (دبير هيأت جذب از ميان اعضاي هيأت علمي انتخاب و با حکم رييس دانشگاه منصوب مي ‍شود.)
(رييس دانشکده و مدير گروه آموزشي مربوطه، حسب نياز جهت ارائه نظرات تخصصي در مورد پرونده متقاضيان به جلسات هيأت اجرايي جذب دعوت می شوند.)

bullet مهمترین وظایف

ردیف بررسی و اظهار نظر در خصوص صلاحیت علمی صلاحیت عمومی
1 اعطای بورس داخل (دانشجویان دکتری)
2 اعطای بورس خارج (فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد)
3 بررسی گزارش پیشرفت تحصیلی و تمدید بورس  
4 جذب هیات علمی پیمانی
5 جذب هیات علمی طرح سربازی
6 جذب هیات علمی وابسته
7 جایابی بورسیه های وزارت علوم و انتقال تعهدات بورسیه های دانشگاه های دیگر
8 تمدید قراردادهای پیمانی و طرح سربازی
9 تبدیل وضعیت استخدامی از بورسیه به هیات علمی (پیمانی / طرح سربازی)
10 تبدیل وضعیت استخدامی از هیات علمی طرح سربازی به پیمانی
11 تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی آزمایشی
12 تبدیل وضعیت استخدامی از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی
13 تبدیل وضعیت استخدامی از کارشناس رسمی قطعی به هیات علمی رسمی آزمایشی
14 درخواست های ماموریت از دانشگاه / به دانشگاه
15 درخواست های انتقال از دانشگاه / به دانشگاه
16 بازگشت به کار اساتید بازنشسته

bullet آئین‌نامه‌ها/دستورالعمل‌ها

 1. شرایط عمومی استخدام اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور
 2. شرایط ویژه جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس
 3. دستورالعمل اجرایی جذب و تبدیل وضعیت استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی
 4. آئین نامه ارتقاء اعضای هیأت علمی
 5. دستورالعمل اعطای ترفیع سالیانه اعضای هیأت علمی
 6. کتاب مجموعه قوانین و مقررات جذب و تبدیل وضعیت استخدامی اعضای هیات علمی

bullet ارتباط با ما

 • E-Mail: Jazb@modares.ac.ir
 • تلفن تماس دبيرخانه: 82883295
 • دورنگار: 82884139