اداره ورزش آقایان


 

bulletوظایف اداره ورزش آقایان و واحد ورزش‌های همگانی:

 • برگزاری کلاس‌های آموزشی، مربیگری و داوری
 • برگزاری اردو‎های تفریحی و ورزشی
 • برگزاری اردوهای تدارکاتی و آمادگی گروه‌های ورزشی
 • تشکیل و راه‌اندازی و نظارت بر دفتر مشترک انجمن‌های ورزشی
 • برگزاری انتخابات انجمن‌های ورزشی خوابگاه، دانشکده و دانشگاه
 • برگزاری جلسات عمومی انجمن‌های ورزشی و انجمن‌های ورزشی تخصصی
 • تصویب تقویم انجمن‌های ورزشی تخصصی
 • نظارت بر اجرای برنامه‌های مصوب انجمن‌های ورزشی تخصصی
 • برنامه‌ریزی و اجرای ورزش‌های صبحگاهی
 • برنامه‌ریزی و توسعه اماکن ورزشی کم‌هزینه در محیط‌های خوابگاهی و دانشکده‌ها
 • نیازسنجی، تأمین مربی و ارزیابی کلاس‌های آموزشی - ورزشی

bulletوظایف واحد فنی و مسابقات:

 • برنامه‌ریزی و تنظیم تقویم ورزشی مسابقات درون دانشگاهی
 • برنامه‌ریزی و سرپرستی گروه‌های ورزشی دانشگاه
 • انتخاب اعضای گروه‌های اعزامی ‎به مسابقات سراسر دانشجویان
 • اجرا و ارزیابی مسابقات برون دانشگاهی
 • نظارت و اجرای تمرینات گروه‌های منتخب ورزشی دانشگاه
 • اجرای مسابقات ورزشی درون خوابگاهی
 • قدردانی از قهرمانان ورزشی
 • تأمین کادر فنی مسابقات رشته‌های مختلف ورزشی درون دانشگاهی
 • تأمین کادر فنی مسابقات رشته‌های مختلف ورزشی درون خوابگاهی

bulletکلاس‌های آموزشی آقایان:

#رشتهروزساعتمربیسالن
1 بدنسازی روزهای زوج 9 الی 22 سبحانی بدنسازی
2 بدنسازی روزهای فرد 20 الی 22 سبحانی بدنسازی
3 تندرستی روزهای زوج 9 الی 19 - تندرستی
4 تنیس روی میز روزهای زوج 9 الی 20 - تنیس روی میز
5 دفاع شخصی(آی کی دو) روزهای زوج 19:30 الی 21 سلجوقی کشتی
6 دفاع شخصی(نیرو) روزهای زوج 17 الی 18:30 نصرالهی رزمی
7 سنگنوردی روزهای فرد 15 الی 17 فرشاد یگانه اصلی
8 کاراته روزهای زوج 18:30 الی 20 کاتبی رزمی
9 کشتی روزهای زوج 17 الی 19 جواد حاجی کشتی
10 والیبال یکشنبه و سه شنبه 15 الی 17 - اصلی