آئین‌نامه‌ها/دستورالعمل‌ها


 
#عنوانگروهدریافت
#عنوانگروهدریافت
وام‎های دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری سایر
بورس تحصیلی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی دانشجو دکتری/دانشجو ارشد
آئین‌نامه کار دانشجویی دانشجو دکتری/دانشجو ارشد
آئین‌نامه تسهیلات بیمه دانشجو دکتری/دانشجو ارشد
آئین‌نامه مراحل تسویه حساب دانشجو دکتری/دانشجو ارشد
قوانین و مقررات انتخاب دانشجوی نمونه (آیین¬نامه جشنواره دانشجوی نمونه) سایر
آئین‌نامه صندوق رفاه دانشجويان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی دانشجو دکتری/دانشجو ارشد
آیین‌نامه نحوه واگذاری و اداره خوابگاه‌های دانشجویی بر اساس قوانین صندوق رفاه دانشجویی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دانشجو دکتری/دانشجو ارشد
شیوه نامه اسکان دانشجویان در خوابگاه‌های دانشگاه تربیت مدرس (اصلاحیه جلسه هیأت رئیسه 1396/07/23) سایر
نرخ اجاره‌بهای خوابگاه‌های دانشگاه تربیت مدرس در سال تحصیلی 97-1396 (منطبق بر قوانین صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) دانشجو دکتری/دانشجو ارشد
نرخ اجاره‌بهای خوابگاه‌های دانشگاه تربیت مدرس در سال تحصیلی 97-1396 (منطبق بر قوانین صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) دانشجو دکتری/دانشجو ارشد
قوانین و مقررات دریافت وام‌های تحصیلی دانشجویان بر اساس قوانین صندوق رفاه دانشجویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دانشجو دکتری/دانشجو ارشد/دانش‌آموختگان
قوانین و مقررات اداره تغذیه و نحوه استفاده از تسهیلات موجود دانشجو دکتری/دانشجو ارشد/دانش‌آموختگان