آئین‌نامه‌ها/دستورالعمل‌ها


 

برای اطلاع از مقررات آموزشی به تارنمای مدیریت آموزشی مراجعه نمایید. موارد خاص پردیس دانشگاهی در همین صفحه مطالعه نمائید.

bulletضوابط، مقررات و آئین‌نامه‌های خاص پردیس دانشگاهی


آئین نامه های مالی مربوط به دانشجویان ورودی سال ۹۷-۱۳۹۶ پردیس دانشگاهی

1- کلیه امور آموزش شامل: اعلام ظرفیت به سازمان سنجش، ثبت‌نام در بدو ورود به دانشگاه، ادامه تحصیل در گروه‌های آموزشی ذی‏ربط، برگزاری امتحانات پایان هر نیمسال، فراغت از تحصیل، تسویه حساب و صدور مدارک تحصیلی، توسط مدیریت واحدهای ذی‌ربط درون دانشگاه، صورت می‌گیرد.
2- براساس تبصره ۶ ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و بخشنامه شماره ۲/۲۲/۱۶۶۷۸۶ مورخ ۱۳۹۲/۹/۹دفتر گسترش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، درج عنوان "پردیس دانشگاهی" در مدارک تحصیلی، گواهینامه پایان تحصیلات و دانشنامه‌های دانش‌آموختگان پردیس‌های دانشگاهی توسط دانشگاه‌ها، الزامی است. از این رو مدارک این‌گونه از دانش‌آموختگان می‌بایست با ذکر محل تحصیل (پردیس دانشگاهی) توسط دانشگاه، صادر شود.
3- گروه‌های آموزشی ذی‌ربط و معاونین آموزشی و پژوهشی دانشکده‌های مجری در کلیه امور آموزشی و پژوهشی، به نیابت از پردیس دانشگاهی عمل می‌نمایند.
4- مکان برگزاری کلاس‌ها در محل پردیس دانشگاهی می‌باشد. در صورت درخواست گروه‌های آموزشی و توجیه لازم و موافقت رئیس پردیس دانشگاهی، برگزاری کلاس‌ها یا آزمایشگاه‏های مرتبط در خارج از محوطه پردیس دانشگاهی امکان‌پذیر می‏باشد.
5- حد نصاب تشکیل کلاس در پردیس دانشگاهی معادل 4 نفر دانشجو می‌باشد. اگر دانشجویان ثبت‌نامی در درسی کمتر از حد نصاب 4 نفر باشند، ترجیحاً در کلاس‌های نوبت دوم (شبانه) موجود در دانشگاه و در اولویت دوم در کلاس‌های روزانه دانشگاه ادغام خواهند شد.
6- درس معرفی به استاد برای دانشجویان پردیس دانشگاهی فقط در شرایط خاص (مثلا در حالتی که فقط یک درس به جز پایان‌نامه دانشجو باقی مانده باشد) به پیشنهاد پردیس دانشگاهی و تائید مدیر امور آموزشی دانشگاه، امکان‌پذیر می‌باشد.
7- میهمانی دانشجویان در دیگر مراکز آموزش عالی، فقط در موارد استثنایی، با موافقت گروه آموزشی ذی‌ربط "از نظر تطابق واحدهای درسی آینده"، با تائید مدیریت امور آموزشی دانشگاه "از نظر سایر مقررات" و موافقت ریاست پردیس دانشگاهی خواهد بود.


bulletمیزان شهریه پردیس دانشگاهی

 1. جدول شهریه:
  ارشد
  دکتری
 2. نحوه دریافت شهریه از دانشجویان پردیس:
  شهریه دروس معرفی به استاد در دوره های پردیس دانشگاهی، معادل ۲۵ درصد شهریه متغیر دروس اصلی همان رشته می باشد.
 3. انصراف دانشجو:
  در صورت انصراف دانشجو از تحصیل در بدو شروع به تحصیل (پس از ثبت‌نام اولیه و قبل از شروع کلاس ها) فقط شهریه پایه، نیمسال اول را پرداخت می‌نماید و سایر وجوه دریافتی، به دانشجو مسترد می‌شود.
  تبصره1- در صورتی‌که بنا به اعلام سازمان سنجش آموزش کشور، قبولی دانشجو لغو یا محل تحصیل دانشجو تغییر کند، یا به‌دلیل به حد نصاب نرسیدن تعداد قبول شدگان، آن رشته تشکیل نشود، کل مبلغ دریافتی از دانشجو به وی مسترد می‌شود.
  تبصره2- دانشجویانی که «قبل از شروع کلاسها» و در نیمسال دیگر(به غیر از نیمسال اول) (طبق تقویم آموزشی دانشگاه) انصراف می دهند، باید ضمن تسویه هزینه نیمسال های قبل، شهریه پایه همان نیمسال را نیز به طور کامل پرداخت نماید. و دانشجویانی که «با انتخاب واحد پس از شروع کلاسها» انصراف می دهند، باید ضمن تسویه هزینه نیمسال های قبل، کل شهریه نیمسال را نیز به طور کامل پرداخت نماید.
 4. میهمانی و انتقال دانشجو:
  میهمانی دانشجویان در دیگر مراکز آموزش عالی فقط در موارد استثنایی، با موافقت گروه آموزشی ذی‌ربط "از نظر تطابق واحدهای درسی آینده"، با تائید مدیریت امور آموزشی دانشگاه "از نظر سایر مقررات" و موافقت ریاست پردیس دانشگاهی خواهد بود. در این‌صورت دانشجویان متقاضی، فقط شهریه پایه آن نیمسال را به دانشگاه تربیت مدرس پرداخت خواهند نمود.
  چنانچه دانشجویان سایر دانشگاه ها متقاضی گذراندن درس بصورت میهمان در پردیس دانشگاهی باشند، صرفاً شهریه متغیر مربوط به درس/ دروس ارائه شده را به دانشگاه پرداخت می نمایند
  درصورت انتقال دانشجو از دانشگاه دیگر به پردیس دانشگاهی، برای دروس معادل سازی شده، شهریه ای دریافت نمی شود.
 5. مرخصی:
  درصورتی‌که اعطای مرخصی به دانشجو "با موافقت امور آموزشی دانشگاه و ریاست پردیس دانشگاهی" با احتساب در سنوات باشد، دانشجو باید شهریه پایه آن نیمسال را پرداخت نماید. اگر مرخصی دانشجو بدون احتساب در سنوات تشخیص داده شود، دانشجو از پرداخت شهریه معاف است.
  دانشجویانی که به دلایل مشابه تا قبل از حذف و تعویض دروس، انتخاب واحد خود را انجام ندهند و مرخصی تحصیلی نگرفته باشند، نیمسال تحصیلی مربوطه مرخصی با احتساب در سنوات تحصیلی دانشجو محسوب خواهد شد و شهریه ثابت آن ترم را باید پرداخت نمایند.
 6. تمدید سنوات:
  - برای تمدید سنوات تحصیلی"دانشجویان" مازاد بر 4 نیمسال به شرط آنکه درس یا دروسی را در آن نیمسال نداشته باشند، فقط شهریه پایه آن نیمسال را پرداخت خواهند نمود. آن دسته از دانشجویان که برای اولین بار در نیمسال پنجم شروع به انتخاب واحد پایان‌نامه می‌کنند، باید شهریه کامل نیمسال (شهریه پایه بعلاوه شهریه متغیر واحدهای اخذ شده) را پرداخت کنند.
  تبصره: دانشجویی که بعد از نیمسال چهارم و در طول تابستان، دفاعیه خود را انجام دهد برای نیمسال تابستانی ( به دلیل اینکه طول دوره تحصیل دو سال می‌باشد) وجهی به عنوان شهریه پرداخت نخواهد کرد.
  - درصورت دفاع دانشجو از پایان نامه (در نیمسال پنجم و بعد از آن) قبل از زمان حذف و تعویض دروس، شهریه بصورت روزشمار و چنانچه دفاع بعد از زمان حذف و تعویض دروس انجام شود، شهریه پایه نیمسال باید پرداخت شود. (زمان اجرایی شدن از نیمسال تحصیلی دوم 1395-1396)
  - اگر دفاع از پایان‌نامه در طول تابستان و پس از نیمسال پنجم یا ششم انجام شود دانشجو مشمول پرداخت شهریه به صورت روز شمار خواهد بود.

bulletنحوه اخذ شهریه از دانشجویان شهریه پرداز متقاضی مرخصی تحصیلی (مصوب کمیسیون دائمی هیات امنای مورخ 13/11/98)

به استناد بند "و" ماده ۷ قانون تشکیل هیات های امنا دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و مفاد ماده 1 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و با توجه به مصوبه هیات رئیسه دانشگاه مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۷، با شیوه اخذ شهریه از دانشجویان شهریه پرداز متقاضی مرخصی تحصیلی از نیمسال اول تحصیلی۹۷-۹۶ به شرح زیر موافقت گردید:

 • مرخصی تحصیلی با احتساب سنوات تحصیلی
  • کارشناسی ارشد : صرفا شهریه ثابت اخذ شود
  • دکتری: شهریه نیم سال تحصیلی اخذ شود
 • مرخصی تحصیلی بدون احتساب سنوات تحصیلی
  • کارشناسی ارشد : از پرداخت شهریه نیم سال تحصیلی معاف می باشند
  • دکتری : از پرداخت شهریه نیم سال تحصیلی معاف می باشند

bulletنحوه اخذ شهریه از دانشجویان مقطع دکتری پردیس دانشگاهی:

الف: در صورت انصراف دانشجوی دکتری پردیس از تحصیل در بدو شروع به تحصیل، پس از ثبت نام و قبل از شروع کلاس‌ها، فقط شهریه پایه (شهریه ثابت) نیمسال اول دریافت گردد و سایر وجوه به دانشجو مسترد شود؛
ب: چنانچه دانشجوی دکتری پردیس در آغاز نیمسالی به غیر از نیمسال اول، پس از انتخاب واحد و قبل از شروع کلاس‌ها، انصراف دهد، باید ضمن انجام مراحل تسویه حساب با دانشگاه، شهریه پایه همان نیمسال را نیز پرداخت نماید و در صورتی که بعد از شروع کلاس‌ها انصراف دهد باید شهریه کامل آن نیم سال را پرداخت نماید؛
ج: سایر موارد مرتبط بر اساس مندرجات ردیف (۱) مصوبه هیات رئیسه دانشگاه مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۱۹درخصوص دانشجویان دکتری نوبت دوم (ابلاغیه شماره۲۹۰۷۹/۲د مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۰۵) اعمال شود.»