متن کامل خبر


 
سمینار آشنایی کارکنان آشپزخانه با حریق، تجهیزات اطفاء حریق و واکنش مناسب در هنگام آتش سوزی برگزار شد

خلاصه خبر: این سمینار از سوی مرکز بهداشت و درمان دانشگاه در تاریخ 96/08/23 در سالن شهید مطهری برگزار گردید.

 

در راستای ارتقای سطح آگاهی کارکنان آشپزخانه با آتش‌سوزی و به دنبال آن بکارگیری تجهیزات مناسب جهت اطفاء حریق، سمیناری با عنوان"آشنایی کارکنان آشپزخانه با حریق، تجهیزات اطفاء حریق و چگونگی واکنش در مقابل ایجاد حریق " از سوی مرکز بهداشت و درمان دانشگاه در تاریخ 96/08/23 در سالن شهید مطهری برگزار گردید.
در این سمینار ابتدا نقش ایمنی و هزینه‌های مستقیم و غیر مستقیم ناشی از حوادث در مکان‌های آموزشی- اداری مورد بررسی قرار گرفت و در ادامه عوامل موثر در بروز حریق، تجهیزات و روش‌های اطفاء‌حریق با در نظر گرفتن امکانات دانشگاه برای حاضرین با ارائه مثال‌های کاربردی تبیین گردید.
این سمینار با رویکردی پیشگیرانه در صدد بود تا آگاهی و نگرش کارکنان آشپزخانه را در زمینه اصول ایمنی در برابر حریق ارتقاء و اصلاح نماید.

24 آبان 1396 / تعداد نمایش : 1568