جدیدترین اخبار
جشنواره «هفت سین مدرس»
مدیریت امور فرهنگی - اجتماعی دانشگاه تربیت مدرس با همکاری معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی دانشگاه تربیت مدرس برگزار می‌کند. 23اسفند1400
نتایج مسابقه چندرسانه‌ای پدران مهربان ما
مدیریت امور فرهنگی و اجتماعی دانشگاه اسامی برندگان مسابقه چندرسانه‌ای "پدران مهربان ما‌" را اعلام کرد. 9اسفند1400
برندگان مسابقه چندرسانه‌ای شماره 41 – محمد رسول الله (ص)
به گزارش معاونت دانشجوئی، فرهنگی و اجتماعی اسامی برندگان مسابقه چندرسانه‌ای شماره 41 با موضوع محمد رسول الله (ص) مشخص شدند. 5آبان1400