افراد


 
 • ابراهیم فلاح
 • سرپرست مدیریت امور ورزشی
 • 82883178
 • باقر فرج‌الهی
 • معاون و مسئول استخر
 • 82883787

 • مجید نوبندان
 • رئیس اداره ورزش آقایان،اطلاع رسانی و امور مالی
 • 3075
 • زهره گودرزی
 • رئیس اداره ورزش بانوان
 • 3775

 • سهراب پاکدل
 • کارشناس تندرستی و مشاوره ورزشی ،پذیرش
 • 4293
 • سوسن حیدری
 • کارشناس ورزش بانوان و ثبت نام
 • 5017
 • ملیحه صادقی
 • مسئول استخر بانوان
 • 4245
 • احسان محمدی کیا
 • مسئول دفتر و انباردار
 • 3178
 • سبحانعلی هلالی
 • مسئول سالن‌های ورزشی دانشگاه
 • 3769
 • مجید هوشمند
 • کارشناس تندرستی و مشاوره ورزشی
 • 3170 - 4294