اداره خوابگاه‌ها


 

خوابگاه از امكانات رفاهي دانشگاه محسوب می‌‌شود كه دانشجو طبق ضوابط و شرايط تعيين شده به صورت فردي يا گروهي قسمتي از اوقات فراغت واستراحت خود را در آنجا بسر می‌برد و به هنگام سكونت ضمن رعايت حقوق ديگران و مقررات خوابگاه‌ها از امكانات فرهنگي، فوق برنامه، ورزشي، معيشتي و خدماتي در حدود امكانات دانشگاه استفاده می‎نمايد.
مسؤليت اداره خوابگاه‌ها، حفظ اموال، اماكن، تأسيسات و اجراي مقررات عمومي خوابگاه‌ها بر عهده اداره امور خوابگاه‌ها در حوزه معاونت دانشجويي و فرهنگي دانشگاه است. نظارت بر رعايت قوانين و مقررات عمومي، اخلاقي و انضباطی خوابگاه‌ها و استفاده صحيح از خوابگاه‌ها از ديگر وظايف اداره امور خوابگاه‌ها محسوب می‌شود.


bullet مدت اسکان دانشجویان در خوابگاه‌ها (قابل توجه ورودی‌های 90 کارشناسی ارشد و 88 دکتری)

bulletشماره تلفن پرسنل شیفت تاسیسات اداره خوابگاه‌ها 09199173820 و 02182883770

bullet آئین‌نامه‌ها/دستورالعمل‌های اداره خوابگاه‌ها

bullet لیست خوابگاه‌ها

bullet اخبار و و رویدادها

bullet ارتباط با ما