مدیریت‌ها


 
مدیریت امور دانشجویی
مدیریت امور دانشجویی

نظارت مستمر بر اقدامات واحدهای امور دانشجویی، هماهنگی بین فعالیت های آنها و تقسیم کار و تفهیم و تبیین برنامه ها و حصول اطمینان بر حسن اجرای کارهای محوله در واحدهای تابعه.

مدیریت سلامت و بهداشت
مدیریت سلامت و بهداشت

مرکز بهداشت و درمان مصمم است با برنامه‌ریزی‌های خود که متناسب با نیازها و تقاضاهای بهداشتی قشر دانشجوست و با هدف ارتقاء سلامت و ایجاد احساس رضایت در میان این گروه آینده‌ساز شکل می‌گیرد، هم جهت با سیاست‌های توسعه پایدار کشور حرکت نماید.

مدیریت امور ورزشی
مدیریت امور ورزشی

این اداره با هدف پیشگیری از به خطر افتادن سلامتی و کمک به تسریع در مرحله درمان تأسیس شده است در این اداره علاوه بر خدمات تمرینی ورزشی با تجهیزات پیشرفته ، مشاوره در زمینه های مختلف نیز ارائه میگردد.

 اداره دانشجویان شاهد و ایثارگر
اداره دانشجویان شاهد و ایثارگر

رنامه‌ریزی و زمینه‌سازی برای اجرای طرح‌ها، برنامه‌ها، فعالیت‌ها، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های ابلاغ‌شده از سوی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و یا اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر وزارت متبوع.

مرکز مشاوره دانشجویی
مرکز مشاوره دانشجویی

مرکز مشاوره دانشگاه تربیت مدرس به منظور کمک به دانشجویان جهت اداره و مدیریت مسائل عمده خود و نیز افزایش سطح بهزیستی روانی، طیف گوناگونی از خدمات روان شناختی را در زمینه‌های متفاوت ارائه می‌دهد. از مهمترین این خدمات می‌توان به مشاوره، روان‌درمانی، آموزش مباحث روان شناختی برای دانشجویان، اساتید، کارکنان و پژوهش در حیطه‌های پربسامد روان‌شناختی اشاره کرد.

مدیریت امور فرهنگی- اجتماعی
مدیریت امور فرهنگی- اجتماعی

رسالت دانشگاه ارائه راهکارهای نوآورانه‌ فرهنگی و تلاش جهت تربیت دانش‌آموختگانی است که بتوانند برای هویت بخشی به جامعه و نوآوری در آن بکوشند و ضمن پایبندی به ارزش‌های اخلاقی و معنوی، زمینه‌ساز تعالی ایران اسلامی باشند. به بیان بهتر، دانشگاه باید بتواند ارزش‌ها، نگرش‌ها، و هنجارهای مورد نیاز جامعه و نسل‌های بعدی را در دانشجویان درونی کند و آنها را افرادی خلاق، نوآور، آینده‌نگر و با دیدی گسترده و در عین حال پایبند و حساس نسبت به منافع، میراث فرهنگی و دینی کشور بار آورد. از این منظر، ایجاد دانشگاهی بانشاط، نوآور، دوستدار علم و پایبند به مکارم اخلاقی، چشم‌انداز معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تربیت مدرس در برنامه‌ریزی‌های فرهنگی و اجتماعی است و این مجموعه رجای واثق دارد با نظارت و ارزیابی صحیح بر اجرای برنامه‌ها، گام کوچکی را در اعتلای فرهنگی دانشگاه و کشور بردارد.

مدیریت سیاستگذاری و برنامه ریزی فرهنگی- اجتماعی
مدیریت سیاستگذاری و برنامه ریزی فرهنگی- اجتماعی

مدیریت سیاستگذاری و برنامه‌ریزی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه، به عنوان نهاد تصمیم‌ساز و بازوی مشورتی شورای فرهنگی و اجتماعی، ضمن رصد فضای فرهنگی و اجتماعی دانشگاه، نتایج حاصل از مطالعات و آسیب‌شناسی در حوزه مسائل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه را برای تصمیمگیری مقتضی به شورای فرهنگی و اجتماعی انعکاس می‌دهد.