معرفی


 

bulletپیام معاون فرهنگی و اجتماعی

فرهنگ فضای تنفسی است که جوامع درون آن به خلق رویدادها می‌پردازند و اگر این فضا سرشار از نشاط و نوآوری نباشد، سرمایه‌های فرهنگی و اجتماعی دچار نقصان خواهند شد و وابستگی فرهنگی اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. در این میان، رسالت دانشگاه ارائه راهکارهای نوآورانه‌ فرهنگی و تلاش جهت تربیت دانش‌آموختگانی است که بتوانند برای هویت بخشی به جامعه و نوآوری در آن بکوشند و ضمن پایبندی به ارزش‌های اخلاقی و معنوی، زمینه‌ساز تعالی ایران اسلامی باشند.
به بیان بهتر، دانشگاه باید بتواند ارزش‌ها، نگرش‌ها، و هنجارهای مورد نیاز جامعه و نسل‌های بعدی را در دانشجویان درونی کند و آنها را افرادی خلاق، نوآور، آینده‌نگر و با دیدی گسترده و در عین حال پایبند و حساس نسبت به منافع، میراث فرهنگی و دینی کشور بار آورد. از این منظر، ایجاد دانشگاهی بانشاط، نوآور، دوستدار علم و پایبند به مکارم اخلاقی، چشم‌انداز معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تربیت مدرس در برنامه‌ریزی‌های فرهنگی و اجتماعی است و این مجموعه رجای واثق دارد با نظارت و ارزیابی صحیح بر اجرای برنامه‌ها، گام کوچکی را در اعتلای فرهنگی دانشگاه و کشور بردارد.