معرفی


 

دانشگاه‌ها عهده‌دار حفظ و اشاعه آثار علمی، اقتصادی، اجتماعی و ... جامعه می‌باشند. جوانانی كه در این محیط تربیت می‌شوند باید از چنان توانایی و تفكری برخوردار باشند كه بتوانند نهضت علمی و نیز انقلاب عظیم فرهنگی زمان ما را در جهت نیل به آرمان‌های بزرگ دینی و ملی هدایت نموده و به سلامت و ارتقاء به نسل بعدی منتقل سازند.
دانشگاه تربیت مدرس با اتكاء به این سرمایه عظیم معنوی و با تكیه بر فرهنگ بومی، دینی و ملی گذشتگان و با توجه به مقتضیات زندگی كنونی در تلاش است تا با تربیت افراد متخصص و با اجرای طرح و پروژه‌های مختلف و نیز تقویت بنیه‌های علمی سازمان‌های اداری و اجرایی كشور گام بلندی در راه سربلندی و عزت ایران اسلامی بردارد. اما این مهم به دست نمی‌آید مگر با تلاش و همت همه دانشگاهیان اعم از دانشجویان كه ضمیری عدالت‌خواه دارند و اساتید فرهیخته و كاركنان شریف.
در همین راستا مجموعه معاونت دانشجویی به عنوان یکی از اركان‌‌های مؤثر دانشگاه، نقش پشتیبانی از حوزه‌های آموزشی و پژوهشی را بر عهده دارد و می‌کوشد تا با حفظ و ارتقاء نقش حمایتی خود امكانات رفاهی، معیشتی و خدماتی را به نحوی ارائه نماید که دانشجویان عزیز بتوانند در كمال آرامش به وظیفه علمی و پژوهشی خود بپردازند.