کلاس‌های آموزشی


 

bulletکلاس‌های آموزشی آقایان:

#رشتهروزساعتمربیسالن
1 بدنسازی روزهای زوج 9 الی 22 سبحانی بدنسازی
2 بدنسازی روزهای فرد 20 الی 22 سبحانی بدنسازی
3 تندرستی روزهای زوج 9 الی 19 - تندرستی
4 تنیس روی میز روزهای زوج 9 الی 20 - تنیس روی میز
5 دفاع شخصی(آی کی دو) روزهای زوج 19:30 الی 21 سلجوقی کشتی
6 دفاع شخصی(نیرو) روزهای زوج 17 الی 18:30 نصرالهی رزمی
7 سنگنوردی روزهای فرد 15 الی 17 فرشاد یگانه اصلی
8 کاراته روزهای زوج 18:30 الی 20 کاتبی رزمی
9 کشتی روزهای زوج 17 الی 19 جواد حاجی کشتی
10 والیبال یکشنبه و سه شنبه 15 الی 17 - اصلی

bulletکلاس‌های آموزشی بانوان:

#رشتهروزساعتمربیسالن
1 ایروبیک یکشنبه و سه شنبه 15:45 الی 17 - شماره 1
2 ایروبیک پنجشنبه 11 الی 12:30 - شماره 1
3 بدمینتون یکشنبه و سه شنبه 17 الی 18:30 - شماره 1
4 بدمینتون کارکنان یکشنبه و سه شنبه 12 الی 13:30 - شماره 1
5 بدنسازی روزهای فرد 9 الی 19 - شماره 1
6 بدنسازی روزهای زوج 8 الی 19 - شماره 2
7 بدنسازی یکشنبه و سه شنبه 8 الی 13:30 - شماره 2
8 بستکتبال روزهای زوج 16:30 الی 18 - شماره 2
9 پیلاتس یکشنبه و سه شنبه 12 الی 14 - شماره 1
10 پیلاتس (هیأت علمی) روزهای زوج 13:30 الی 15 - شماره 2
11 تندرستی یکشنبه و سه شنبه 9 الی 18 - شماره 1
12 داژبال یکشنبه 12 الی 13 - شماره 2
13 دفاع شخصی پنجشنبه 14:30 الی 16 - شماره 1
14 سنگنوردی یکشنبه و سه شنبه 17 الی 19:30 - شماره 1
15 فوتسال روزهای زوج 18 الی 19:30 - شماره 2
16 کاراته یکشنبه و سه شنبه 15 الی 17 - شماره 1
17 والیبال یکشنبه و سه شنبه 18:30 الی 20 - شماره 1
18 والیبال کارکنان روزهای زوج 12 الی 13:30 - شماره 2
19 ورزش صبحگاهی شنبه تا چهارشنبه 7 الی 8 - شماره 2
20 یوگا (پیشرفته) یکشنبه و سه شنبه 14 الی 15:30 - شماره 1
21 یوگا (مبتدی) یکشنبه و سه شنبه 14 الی 15:30 - شماره 1