انجمن کوهنوردی


 

وظایف انجمن به شرح زیر است كه با هماهنگی مدیریت تربیت بدنی دانشگاه قابل اجرا است :

 • توسعه و تعمیم و اشاعه فرهنگ كوه و كوهنوردی دربین دانشگاهیان
 • تهیه و تنظیم برنامه‌های گل گشتی و تخصصی انجمن برای ارائه به تربیت بدنی دانشگاه جهت بررسی و تصویب برنامه‌های مربوطه
 • برگزاری كلاس‌های آموزشی با موضوع فعالیت گروه
 • تعیین سرپرست گروه در برنامه‌های گل گشتی و تخصصی با هماهنگی مدیریت تربیت بدنی
 • تهیه و تدوین و ترجمه كتب، جزوات، عكس‌ها و پوسترهای آموزشی در زمینه كوهنوردی جهت بهره برداری علاقمندان
 • برگزاری كلاس‌های مربیگری در رشته مربوطه
 • پیش بینی وسایل و تجهیزات فنی برنامه‌های گل گشتی و تخصصی
 • ارائه گزارش فعالیت‌های انجمن به تربیت بدنی دانشگاه
 • حفظ و آماده نگهداشتن علاقمندان و اعضاء جهت حضور در برنامه‌های كوه پیمایی
 • شركت در جلسات انجمن برای هماهنگی امور
 • ارتباط با هیأت ورزشی مربوط در شهر و استان
 • برقراری ارتباط با انجمن‌های ورزشی دانشجوئی دانشكده‌ها، خوابگاه‌ها و جلب مشاركت آنها به منظور ارتقاء و توسعه رشته ورزشی
 • آشنایی با اصول ابتدایی كوهنوردی، سنگنوردی و همچنین گذراندن دوره‌های كوهپیمایی