دیداری - شنیداری


 

bullet معرفی

گروه دیداری - شنیداری یکی از گروه‌های کتابخانه مرکزی است که با هدف بکارگیری تجهیزات و منابع اطلاعاتی دیداری و شنیداری به منظور پشتیبانی از فعالیت‌های پژوهشی اعضای هیأت¬علمی و دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس فعالیت می‌کند. واحدهای مختلف این گروه به شرح ذیل است:

واحد تهیه و تولید

نوع فعالیت : تهیه تجهیزات و تولید منابع اطلاعاتی دیداری – شنیداری ، عکس و تصاویر تحقیقاتی و آموزشی

  1. فیلمبرداری از همایش‌ها و نشست‌های علمی و پژوهشی دانشگاه
  2. تکثیر و تبدیل منابع صوتی و تصویری آموزشی و تحقیقاتی
  3. امانت تجهیزات دیداری - شنیداری (اعم از دوربین عکاسی و فیلمبرداری و متعلقات آن برای تحقیقات با تکمیل فرم مربوطه)
  4. آموزش چگونگی استفاده از تجهیزات دیداری - شنیداری به کاربران
  5. تهیه و تولید عکس و تصاویر تحقیقانی و آموزشی
  6. پویش (اسکن) از تصاویر چاپی

واحد فراگیری

نوع فعالیت: ارائه خدمات فراگیری دیداری – شنیداری، در اختیار قرار دادن منابع اطلاعاتی صوتی و تصویری برای یادگیری به کاربران

  1. تهیه منابع دیداری شنیداری درخواست شده توسط دانشجویان و اعضای هیأت علمی (تأیید شده توسط معاونت پژوهشی دانشکده و مدیر گروه) و بروزرسانی منابع
  2. امانت لوح‌های فشرده (DVD, CD) به دانشجویان، اعضای هیأت‌علمی و کارمندان دانشگاه
  3. ارائه لوح‌های فشرده چندرسانه ای به کاربران برای استفاده در محل فراگیری
  4. در اختیار قرار دادن سیستم های رایانه‌ای به کاربران در محل فراگیری

bullet چگونگی ‏ امانت منابع دیداری - شنیداری

در حال حاضر مدت امانت منابع دیداری - شنیداری برای کاربران، 6 واحد به مدت ده روز است. در صورت رزرو نبودن امکان تمدید منابع به صورت اینترنتی (از طریق سیستم امانت)، حضوری و تلفنی وجود دارد. (منظور از واحد، یک منبع اطلاعاتی دیداری - شنیداری امانت دادنی است مانند: یکCD ، یکDVD و یا یک جلد کتاب)

bullet چگونگی ‏ امانت تجهیزات دیداری - شنیداری

امانت تجهیزات مورد نیاز دانشجویان با تأیید استاد راهنما یا مدیرگروه مربوطه برای انجام فعالیت‌های پژوهشی به مدت یک هفته امکان‌پذیر است.
چنان‌چه هر یک از واحدهای سازمانی دانشگاه برای اجرای فعالیت‌های پژوهشی خود نیاز به خدمات و تجهیزات دیداری - شنیداری داشته باشند می¬توانند با ارائه درخواست کتبی به معاونت پژوهشی دانشگاه، حداقل به مدت یک هفته قبل با هماهنگی این گروه از این امکانات استفاده نمایند.