ساختار سازمانی


 

معاونت پژوهشی و فناوری

 

مرکز فناوری اطلاعات

اداره پشتیبانی سخت افزار

اداره طراحی و پشتیبانی وب

اداره طراحی و پشتیبانی شبکه

 

انتشارات دانشگاه

واحد فرهنگی

واحد ویرایش

واحد تولید و توزیع

واحد گرافیک

واحد بازاریابی

 

دفتر پژوهش های کاربردی و فناوری

 

مدیریت کتابخانه مرکزی

گروه سفارش منابع اطلاعاتی

گروه خدمات فنی

گروه خدمات کتابداری

گروه اطلاع رسانی

گروه دیداری - شنیداری

گروه تأمین مدرک

گروه پشتیبانی سخت افزار و نرم افزار

 

مدیریت پژوهشی و امور آزمایشگاه ها

اداره امور پژوهشی

اداره امور آزمایشگاه ها

اداره سفارشات