معرفی


 

سیاست‌ها و راهکارهای پژوهشی


bullet مقدمه

به منظور ارتقای فضای تحقیقاتی و تسهیل امور جهت پژوهش محورشدن دانشگاه، تولید علم نافع با رعایت عدالت و كرامت انسان‌ها، استاد محوری و پشتیبانی از اعضای هیأت علمی تا رسیدن به مرجعیت در رشته خود، ویرایش پنجم سیاست‌ها و راهكارهای پژوهش دانشگاه با بهره‌مندی از نظریات همكاران محترم به شرح زیر بازبینی و ارائه می‌گردد:


bullet اهداف

 • گزینش، شكوفایی و ماندگاری خبرگان تحقیق در محیطی مشوق برای تحقق كامل وجود آنها به عنوان پشتوانه‌های اهداف دانشگاه
 • تمركز پژوهش در حوزه‌های پیشتاز
 • تقویت و ارتقاء كیفیت تحقیقات برنامه دكتری
 • سوق پژوهش به سوی نیازهای منطقه‌ای و ملی
 • تدوین و واگذاری دانش فنی و تجاری‌سازی نتایج تحقیقات دانشگاهی
 • تمدید و گسترش روابط تحقیقاتی موجود، ترویج روابط جدید با مراكز علمی پیشرفته داخلی و خارجی، شركاء صنعتی، تجاری و شركت‌های بزرگ

bullet راهكارها

 1. گسترش پژوهش در عرصه كاربردی و توسعه‌ای برای حل مشكلات كشور، تأمین نیازهای ملی و دستیابی به علوم و فنون بدیع
  • افزایش طرح‌های تحقیقاتی در زمینه‌های ‌مورد نیاز جامعه برای دستیابی به مواد، محصولات، عملیات، روش‌ها و نظام‌های جدید
  • تشكیل گروه‌های تحقیقاتی ماموریت‌گرا بصورت مركز، شركت پژوهشی و .....
 2. ارتقای كمی و كیفی ظرفیت پژوهشی و بهره‌گیری بهینه از ظرفیت‌های موجود (نشو ظرفیت پژوهشی خلاق - سرمایه انسانی)
  • تشویق اعضای هیأت علمی به منظور دستیابی به استانداردهای پژوهشی و ارتقاء استانداردهای دانشگاه
  • تامین نیروی انسانی
  • ارتقای توانمندی‌های تحقیقاتی پژوهشگران
  • تقویت معیشت تمامی نیروهای انسانی فعال در امر تولید دانش و فن و تشویق و ترغیب مستمر آنان
  • ارتقاء فعالیت بین‌المللی
 3. ارتقای كمی و كیفی ظرفیت پژوهشی و بهره‌گیری بهینه از ظرفیت‌های موجود (نشو ظرفیت پژوهشی خلاق - ارتباطات، خدمات و استانداردها)
  • تقویت نظام ارتباطی دانشگاه با دستگاه‌های اجرایی و نهادهای علمی
  • گسترش خدمات علمی ـ تخصصی
  • افزایش انتشارات علمی
  • استانداردسازی فعالیت‌های پژوهشی
 4. ارتقای كمی و كیفی ظرفیت پژوهشی و بهره‌گیری بهینه از ظرفیت‌های موجود (نشو ظرفیت پژوهشی خلاق - ساختار اداری)
  • افزایش نظارت و ارزیابی فعالیت‌‌های پژوهشگران
  • تسهیل امور پژوهش
  • بازنگری آئین‌نامه مالی معاملاتی دانشگاه‌‌‌ها و مراكز آموزش عالی و پژوهشی و توسعه آن
  • تدوین آئین‌نامه‌ها و روش‌های اجرائی شدن برنامه‌ها
 5. ارتقای كمی و كیفی ظرفیت پژوهشی و بهره‌گیری بهینه از ظرفیت‌های موجود (نشو ظرفیت پژوهشی خلاق - فضا و تجهیزات)
  • دستیابی به استانداردهای بین‌الملل از نظر شاخص‌های اساسی از جمله فضای فیزیكی، تجهیزات آزمایشگاهی
  • تسهیل تامین تجهیزات، مواد و وسایل آزمایشگاهی با استفاده از توانمندی داخلی