متن کامل خبر


 
کتاب Mitochondrial Metabolism: an Approach to Disease Management اثر عضو هیات علمی دانشگاه توسط انتشارات الزویر به چاپ رسید

خلاصه خبر: کتاب آقای دکتر محسن رضایی عضو محترم هیأت علمی دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس در سال 2021 در انتشارات الزویر به چاپ رسیده است.

چاپ کتاب توسط آقای دکتر محسن رضایی عضو محترم هیأت علمی دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس در سال 2021 در انتشارات الزویر.

عنوان کتاب: Mitochondrial Metabolism: an Approach to Disease Management, Academic
Press, Elsevier

 


3 اسفند 1400 / تعداد نمایش : 1249