متن کامل خبر


 
انتشار نشریه جدید مطالعات اقتصاد بخش عمومی دانشکاه رازی کرمانشاه

خلاصه خبر:

دانشگاه رازی با هدف انتشار نتایج پژوهشهای اساتیدو محققان و ایجاد ارتباط و همکاری علمی بین پژوهشگران، اقدام به انتشار نشریه علمی با عنوان " مطالعات اقتصاد بخش عمومی" به آدرس https://ipse.razi.ac.ir در حوزه اقتصاد نموده است.

 


9 بهمن 1400 / تعداد نمایش : 2289