ایمنی بهداشت و محیط زیست


 

دانشگاه تربیت مدرس در جهت ارتقاء سطح ایمنی، بهداشت و محیط زیست در آزمایشگاه‌ها، کارگاه‌ها وتحقیقات میدانی خود و با توجه به اهمیت موضوع ایمنی، بهداشت و محیط زیست در اماکن تحقیقاتی به‌ویژه مراکزی که در آنجا تحقیقات آزمایشگاهی بالقوه خطرناک از نظر فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیک انجام می‌شود،در تاریخ 1385/11/4 اقدام به تشکیل شورای ایمنی، بهداشت و محیط زیست با هدف پيشگيری و به حداقل رساندن عوامل حادثه ساز و آثار سوء زيست محيطی نموده است.

bullet گزارش‌های تخصصی "دیده بانی علمی کوید 19"

bullet گزارش موارد نا ایمن