متن کامل خبر


 
اطلاعیه شماره ٢ مرحله دوم آزمون دكتري تخصصي(PhD) رشته هاي علوم پايه پزشكي و بهداشت و تخصصی سال تحصيلي 96-95 منطقه آمايشي 10

خلاصه خبر: اطلاعیه شماره ٢ دانشگاه تربیت مدرس در خصوص مرحله دوم آزمون دكتري تخصصي(PhD) رشته هاي علوم پايه پزشكي و بهداشت و تخصصی سال تحصيلي 96-95 منطقه آمايشي 10

به اطلاع داوطلبان محترم می رساند در راستاي اجرايي سازي برنامه تحول و نوآوري در آموزش علوم پزشكي و در قالب مصوبه آمايش سرزمين، يكي از سياست هاي حوزه علوم پزشكي كشور بهره برداري از ظرفيت مناطق آمايشي كشور مي‌باشد. بر این اساس واگذاري مسولیت برگزاري مرحله دوم آزمون‌هاي ورودي دوره دكتري تخصصي (PhD) به مناطق آمايشي كشور از جمله برنامه هاي اجرا شده است. در همین راستا، مسولیت برگزاری مرحله دوم آزمون دكتري تخصصي (PhD) رشته هاي علوم پايه پزشكي، بهداشت و تخصصی سال تحصيلي 96-95 منطقه آمايشي 10 به دانشگاه تربیت مدرس واگذار شده است.


28 مرداد 1395 / تعداد نمایش : 10050