متن کامل خبر


 
وبینار آموزشی «به ستوه­ آوری در محیط کار (با تأکید بر محیط دانشگاهی): از پدیده ­شناسی تا پاسخ­ دهی»

خلاصه خبر: مرکز بالندگی و توانمندسازی دانشگاه تربیت مدرس - شاخه پردیس علوم انسانی، وبینار آموزشی «به ستوه آوری در محیط کار (با تاکید بر محیط دانشگاهی): از پدیده شناسی تا پاسخ دهی» را برگزار می نماید.


سرفصل مباحث وبینار :
1. شناسایی پدیده به ستوه آوری در محیط کار
2. تعریف مفهوم
3. عناصر تشکیل دهنده به ستوه آوری
4. گونه شناسی به ستوه آوری
5. مرتکبان و بزه دیدگان (قربانیان) به ستوه آوری روانی
6. پاسخ دهی بر اساس سه اصل پیشگیری، حمایت، سرکوب

مساله تضمین سلامت و ایمنی روانی در محیط کار از سال های 1981 مورد توجه سازمان بین المللی کار بوده است. در همین دوره، در تعریف مفهوم «سلامت»، بر این نکته تاکید شده است که سلامت در محیط کار، کیفیت وضعیت جسمی، روانی و اجتماعی یک فرد را در بر می گیرد. پیشرفت بین المللی در زمینه توجه به سلامت و ایمنی روانی در محیط کار نتیجه افزایش پدیده به ستوه آوری در محیط کار، شناسایی و تحلیل علمی این پدیده در پژوهش های دانشگاهی و بهره گرفتن از تجربه دولت هایی است که در سطح داخلی سازوکارهایی را برای پیشگیری از این پدیده و مقابله با آن در نظر گرفته اند. هدف از این کارگاه، معرفی پدیده به ستوه آوری در محیط دانشگاه با تکیه بر تجربه زیسته بزه دیدگان، موارد مطرح شده در رویه قضایی و اداری، بررسی سازوکارهای پیشگیری، حمایت از قربانیان و سرکوب رفتارهای تشکیل دهنده به ستوه آوری است.


مدرس: آقای دکتر روح الدین کرد علیوند، عضو هیات علمی گروه جزا و جرم شناسی دانشکده حقوق
مخاطبان: اعضای هیأت علمی دانشگاه

زمان: چهارشنبه 1400.8.5 ساعت: 12-9
مهلت ثبت نام: تا ساعت 12 ظهر روز دوشنبه 1400.8.3
زمان تست: نیم ساعت قبل از شروع وبینار

پیوند فرم الکترونیکی ثبت نام https://www.modares.ac.ir/index.jsp?siteid=17&fkeyid=&siteid=17&pageid=28936
پیوند دسترسی به وبینار :
https://bbb.modares.ac.ir/b/hos-ykh-pmd-udz

ارتباط با ما:fdc@modares.ac.ir
 

 

 

منبع خبر:مرکز بالندگی و توانمندسازی اعضای هیات علمی


24 مهر 1400 / تعداد نمایش : 1271