متن کامل خبر


 
سی و ششمین گردهمایی مدیران گروه های آموزشی

خلاصه خبر: سی و ششمین گردهمایی مدیران گروه های آموزشی دانشگاه با موضوع «چالش های فراروی آموزش و پژوهش در دوران کرونا» بصورت همگاه برگزار می شود.

 

محور بحث: «چالش های فراروی آموزش و پژوهش در دوران کرونا»

زمان: دوشنبه 1400/2/27 – ساعت 12-8:30 (بصورت همگاه)

لینک ورود به همایش در بستر BigBlueButton:
https://edulive.modares.ac.ir/b/hos-wzx-psh-sup

کد دسترسی: 091774
لطفاً از مرورگر کروم استفاده نموده و بعد از ورود به پیوند اینترنتی مذکور و درج کد دسترسی در محل مربوط، در مرحله بعد حتماً نام خود را وارد نمایید.

زمان تست: دوشنبه 1400/2/27 – ساعت 8:30-8

راهنمای کاربری با نرم افزار big blue botton

 

منبع خبر: مدیریت برنامه ریزی، گسترش و بازنگری


4 اردیبهشت 1400 / تعداد نمایش : 2125