متن کامل خبر


 
(اطلاعیه اول: فراخوان پذیرش) پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان دوره‌های کارشناسی‌ارشد سال 1397

خلاصه خبر: فراخوان پذیرش دانشجو از طریق آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان (برگزیدگان علمی)در دوره های کارشناسی ارشد سال 1397

دانشگاه تربیت مدرس به منظور فراهم نمودن زمینه جذب برگزیدگان علمی و مستعد مقطع کارشناسی دانشگاه ها و موسسه های آموزش عالی کشور براساس "آيين نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد به شماره 77948/21 مورخ 5/5/93 " و بند 2 مصوبه جلسه 62 مورخ 10/3/1395 شورای هدایت استعدادهای درخشان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین شیوه نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان مصوب شورای دانشگاه، نسبت به پذيرش برگزيدگان علمي واجد شرایط اختصاصی و عمومی در دوره های کارشناسی ارشد اقدام می کند.

 

منبع خبر: مدیریت همکاری‌های آموزشی و آزمون


15 بهمن 1396 / تعداد نمایش : 29215