متن کامل خبر


 
برنامه امتحانی دروس مدرسی در نیمسال اول 97-96

خلاصه خبر: برنامه امتحانی دروس مدرسی در نیمسال اول 97-96

نام درس روز تاریخ ساعت نام استاد مکان آزمون
زبان و نگارش فارسی شنبه 23/10/96 10-8
 • خانم دکترحاجیان /آقای دکتر خدایار
 • آقای دکتر ذوالفقاری
 • سالن علامه جعفری طبقه 4 دانشکده علوم انسانی
 • سالن استاد شکویی طبقه اول دانشکده علوم انسانی
منطق و روش شناسی شنبه 23/10/96 12- 10
 • آقای دکتر حجتی
 • آقای دکتر نبوی
 • سالن علامه جعفری طبقه 4 دانشکده علوم انسانی
 • سالن علامه جعفری طبقه 4 دانشکده علوم انسانی
تربیت اسلامی یکشنبه 24/10/96 10-8
 • آقای دکتر باقری / آقای دکتر سجادی
 • آقای دکتر ایمانی
 • سالن علامه جعفری طبقه 4 دانشکده علوم انسانی
 • سالن استاد شکویی طبقه اول دانشکده علوم انسانی
کاربرد روان شناسی در آموزش یکشنبه 24/10/96 12-10
 • آقای دکتر آزادفلاح
 • خانم دکتر اسماعیلی نسب / آقای دکتر الهیاری
 • سالن علامه جعفری طبقه 4 دانشکده علوم انسانی سالن
 • سالن استاد شکویی طبقه اول دانشکده علوم انسانی
روش تدریس دوشنبه 25/10/96 10-8
 • آقای دکتر فردانش
 • آقای دکتر حاتمی
 • سالن علامه جعفری طبقه 4 دانشکده علوم انسانی
 • سالن استاد شکویی طبقه اول دانشکده علوم انسانی
روانشناسی یادگیری دوشنبه 25/10/96 12-10
 • آقای دکتر مهدویان
 • سالن علامه جعفری طبقه 4 دانشکده علوم انسانی
اندیشه اسلامی سه شنبه 26/10/96 10- 8
 • آقای دکتر روحی / آقای دکتر جمشیدی
 • آقای دکتر قاضی زاده
 • سالن علامه جعفری طبقه 4 دانشکده علوم انسانی
 • سالن استاد شکویی طبقه اول دانشکده علوم انسانی
تکنولوژی آموزشی با تأکید بر آموزش سه شنبه 26/10/96 12-10
 • آقای دکتر فردانش
 • سالن علامه جعفری طبقه 4 دانشکده علوم انسانی
روش شناسی چهارشنبه 27/10/96 10- 8
 • آقای دکتر نبوی
 • سالن علامه جعفری طبقه 4 دانشکده علوم انسانی

 

 

منبع خبر: گروه دروس مدرسی


16 دی 1396 / تعداد نمایش : 6541