متن کامل خبر


 
اعلام فهرست مشمولان تسهیلات دانشجویی بنیاد ملی نخبگان در سال تحصیلی 1400-1399

خلاصه خبر: فهرست اسامی دانشجویان مشمولان تسهیلات دانشجویی بنیاد ملی نخبگان دانشگاه تربیت مدرس اعلام شد.

در اجرای آیین نامه پشتیبانی از فعالیت های علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد تحصیلی کشور (طرح شهید وزوایی) و شیوه نامه اجرایی آن در سال تحصیلی 1400-1399، به پیوست فهرست دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس که به عنوان برگزیده نهایی تسهیلات دانشجویی شناسایی شده اند، اعلام می شود. اعطای تسهیلات دانشجویی بر اساس فرآیندهای اجرایی مشخص شده در "شیوه نامه پشتیبانی از فعالیت های علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد تحصیلی کشور در سال تحصیلی 1400-1399 " صورت می پذیرد. مفاد شیوه نامه مذکور برای آگاهی دقیق دانشجویان برگزیده در وبگاه tehran.bmn.ir قابل مشاهده است.
شایان ذکر است اسامی دانشجویان جدید الورود مشمول تسهیلات دانشجویی بنیاد ملی نخبگان و نحوه چگونگی تنظیم قراردادها متعاقباً اعلام خواهد شد.
::فهرست اسامی دانشجویان

 

منبع خبر:مدیریت امور آموزشی


1 دی 1399 / تعداد نمایش : 6636