اهداف و برنامه‌ها


 

اهداف :

  • ارتقاء کیفیت فعالیت‌های محوله آموزشی و تحصیلات تکمیلی در دانشگاه
  • شناسایی و حمایت از دانشجویان استعدادهای برتر و درخشان
  • تسریع و به‌روز رسانی ارائه کلیه خدمات آموزشی ( ثبت‌نام، حین تحصیل، فراغت از تحصیل )
  • افزایش میزان رضایت‌مندی مراجعان و تکریم ارباب رجوع

برنامه‌ها :

  • بازنگری مستمر آئین‌نامه‌ها و شیوه‌نامه‌های آموزشی
  • مشارکت در اجرای طرح تحول راهبردی دانشگاه در حوزه آموزش
  • تسهیل مقررات و فرایندهای آموزشی و تفویض اختیارات قانونی به دانشکده‌ها
  • نظارت مستمر بر اجرای دقیق ضوابط و مقررات آموزشی
  • رسیدگی و ساماندهی به درخواست‌ها و مشکلات آموزشی دانشجویان