اداره دوره‌های آموزش کوتاه مدت


 

bullet تعريف

آموزشهاي کوتاه مدت به آموزشهايي اطلاق مي شود که هدف آن ارتقاي سطح دانش، بينش و توان شاغلين دولتي و غير دولتي مرتبط با حوزه هاي علم و صنعت و ايجاد مهارتهاي شغلي در ايشان است اين آموزشها به منظور توسعه دانش تخصصي مديران و کارشناسان، افزايش بهره وري نيروي انساني شاغل در دستگاههاي اداري، افزايش دانش کاربردي، ارتقاي سطح علمي و تخصصي، پرورش نيروي متخصص، خلاق و کارآمد و توانمند سازي مديران دستگاه هاي اجرايي برگزار مي گردد. آموزشهاي کوتاه مدت منجر به هيچگونه مدرک رسمي نمي گردد و فراگيران اين دوره ها پس از طي دوره و موفقيت در آزمون مربوطه، به اخذ گواهي پايان دوره نائل مي گردند.


bullet اهداف

آماده سازي افراد براي انجام درست و موثر وظايف شغلي به منظور بهره وري بيشتر
ارتقاي سطح دانش، بينش و مهارتهاي تخصصي افراد جامعه
آشناسازي دانشپذيران با مباني علمي دوره مورد نظر
آشنا ساختن دانشپذيران با آخرين فناوري ها و همخوان کردن معلومات آنها با شرايط و مقتضيات زمان
رفع نيازهاي علمي و تخصصي کارکنان موسسات، وزارتخانه ها و ادارات


bullet تجارب

دفتر آموزشهاي آزاد دانشگاه تربيت مدرس تاکنون دوره هاي آموزشي مختلفي در راستاي آموزش اتباع افغاني مقيم جمهوري اسلامي ايران و نيز آموزش کارشناسان وزارت نيرو، وزارت راه و ترابري، سازمان حفاظت محيط زيست، شرکت برق منطقه اي غرب، شرکت نيرو مشاور آريا برگزار کرده است.
كارشناس اين دوره : سرکار خانم حسين زاده
داخلي : 3052
پست الکترونيکي: hoseinzade@modares.ac.ir

bullet تكدرس

  • تعريف
  • دوره آموزشي است که شامل دروسي مي باشد که بطور رسمي در چهارچوب برنامه آموزشي دانشگاه و بر اساس تقويم سالانه آموزشي دانشگاه ارائه مي‌گردد. به دانش پذيران تکدرس به هيچ عنوان و در هيچ زماني مدرک رسمي دانشگاهي اعطاء نمي‌شود و فقط گواهي گذراندن درس يا دروس مربوط (با ذکر نمره) ارائه مي‌گردد.

    کارشناس : سرکار خانم حسين زاده
    داخلي : 3052
    پست الکترونيکي: hoseinzade@modares.ac.ir