شرح وظایف


 

اهم فعالیت‌های دفتر معاونت آموزشی به شرح زير می‌باشد:

bullet دفتر معاونت

 • اين دفتر مسؤول پاسخگويی به مراجعين و مسؤول تنظيم وقت ملاقات‌‏ها و برنامه‌های معاونت می‌‏باشد
 • كليه مكاتبات اداری دفتر از طرف اين دفتر و يا با نظارت اين دفتر پيگيري و انجام می‌پذيرد
 • هماهنگی با مديريت‏‌های مختلف معاونت آموزشی در پيشبرد برنامه‏‌ها
 • تشكيل جلسات شورای آموزشی و شورای مديران و ساير شوراهای ذیربط و انجام، دعوت، تهيه و ابلاغ صورت‏جلسات
 • نظارت بر حفظ و نگهداری ساختمان آموزشی و توزيع فضا
 • نظارت بر انجام امور رتبه‏ بندی دانشگاه
 • تهيه گزارش‏‌های فصلی، ماهيانه و سالانه معاونت آموزشی و ارائه به مراجع ذیربط
 • پیشبرد برنامه‌های واحد بین الملل گروه 8 کشورهای اسلامی (D8)

bullet امور رايانه حوزه معاونت آموزشی

 • نظارت و ارتقاء اتوماسیون و فعالیت‌های بدون کاغذ در حوزه آموزش
 • ارائه خدمات پشتيبانی تخصصی در تهيه و راه ‏اندازی سامانه‌های جديد نرم‏ افزاری
 • تهيه، نصب و آموزش نرم‌افزارهای كاربردی مورد نياز
 • مستندسازی فعاليت‏‌های رايانه‌ای معاونت و نظارت بر امور قراردادهای مربوط
 • نظارت بر فعاليت سرورها و نرم‏ افزارهای امنيتی و مديريت نگهداری شبكه و اتاق سرور ساختمان آموزش
 • نظارت و به روزرسانی پورتال معاونت آموزشی
 • بررسی و پيگيری جهت رفع مشكلات نرم‏ افزاری و سخت‏ افزاری واحدهای تابعه

bullet امور مالی و حسابداری

 • دريافت شهريه دانشجويان نوبت دوم، نيمه حضوری و بورسيه‏‌ها و صدور مجوز ثبت نام آنان در هر نيمسال
 • نظارت بر انعقاد قراردادهای مربوط به خريد خدمات و تجهيزات با شركت‏‌ها و مؤسسات طرف قرارداد حوزه معاونت
 • پيگيری و انجام كليه امور مربوط به دريافت و پرداخت اعتبارات و بودجه مصوبه و درآمدهای اختصاصی حوزه معاونت
 • پيگيری و انجام امور درآمدی مربوط به آزمون‏‌ها و و ساير درآمدهای اختصاصی معاونت
 • تهيه گزارش ماهيانه از ميزان سهم درآمدی دانشكده‌ها و واحدها و ابلاغ آن جهت تسهيم درآمدها
 • انجام كليه امور تداركات و پشتيبانی حوزه معاونت